<address id="555vp"></address><address id="555vp"><nobr id="555vp"></nobr></address>

   頂部左側

   通達信劃線主圖指標 源碼 貼圖(圖文)黃金

   2020-02-17 18:51:53 閱讀()
   導讀:通達信劃線主圖指標 源碼 貼圖 MA7:MA(C,7),COLORWHITE;MA14:MA(C,14),COLORYELLOW;MA25:MA(C,25),COLORFF00FF;MA120:MA(C,120),COLORFFCC66;QA:=REF(H,10)=H

   通達信劃線主圖指標 源碼 貼圖

   通達信劃線主圖指標 源碼 貼圖


   MA7:MA(C,7),COLORWHITE;
   MA14:MA(C,14),COLORYELLOW;
   MA25:MA(C,25),COLORFF00FF;
   MA120:MA(C,120),COLORFFCC66;
   QA:=REF(H,10)=HHV(H,2*10+1);
   QB:=BACKSET(QA,10+1);
   QC:=FILTER(QB,10) AND H=HHV(H,10+1);
   QD:=BARSLAST(QC);
   QE:=IF(QC,CURRBARSCOUNT,0);
   QF:=IF(QD,REF(QE,QD),QE);
   QG:=CONST(QF);
   QH:=REF(QF,QD+1);
   QW:=CONST(QH);
   DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=QW,H,CURRBARSCOUNT=QG,H,1),COLORGREEN;
   DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=QW,H,ISLASTBAR,REF(H,QW-1),1),COLOR0099FF,POINTDOT;
   DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=QG,H,ISLASTBAR,REF(H,QG-1),1),COLOR0099FF,POINTDOT;
   QM:=INTPART(3*8/5);
   QR:=REF(H,QM)=HHV(H,2*QM+1);
   QT:=FILTER(QR,QM);
   QY:=BACKSET(QT,QM+1);
   QU:=FILTER(QY,QM);
   QI:=BACKSET(ISLASTBAR,BARSLAST(QU)+1);
   QP:=QI>REF(QI,1);
   DRAWLINE(QU,H,QP,H,1),COLORRED;
   QA1:=REF(L,8)=LLV(L,2*8+1);
   QB1:=BACKSET(QA1,8+1);
   QC1:=FILTER(QB1,8) AND L=LLV(L,8+1);
   QD1:=BARSLAST(QC1);
   QE1:=IF(QC1,CURRBARSCOUNT,0);
   QF1:=IF(QD1,REF(L,QD1),L);
   QG1:=IF(QD1,REF(QE1,QD1),QE1);
   QH1:=CONST(QG1);
   QW1:=REF(QF1,QD1+1);
   QM1:=REF(QG1,QD1+1);
   QR1:=CONST(QM1);
   DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=QR1,L,CURRBARSCOUNT=QH1,L,1),COLORBLUE;
   DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=QH1,L,ISLASTBAR,REF(L,QH1-1),1),COLORWHITE,POINTDOT;
   DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=QR1,L,ISLASTBAR,REF(L,QR1-1),1),COLORWHITE,POINTDOT;
   QT1:=REF(L,QM)=LLV(L,2*QM+1);
   QY1:=FILTER(QT1,QM);
   QU1:=BACKSET(QY1,QM+1);
   QI1:=FILTER(QU1,QM);
   QP1:=BACKSET(ISLASTBAR,BARSLAST(QI1)+1);
   QJ1:=QP1>REF(QP1,1);
   DRAWLINE(QI1,L,QJ1,L,1),COLORRED;
   SR1:=REF(HIGH,10)=HHV(HIGH,2*10+1);
   SR2:=FILTER(SR1,10);
   SR3:=BACKSET(SR2,10+1);
   HD:=FILTER(SR3,10);


   免責聲明:本文系轉載,版權歸原作者所有;旨在傳遞信息,不代表本站的觀點和立場。

   熱門TAGS

   更多>>
   公式頻道
   股票軟件
   配資資訊
   財經頻道
   股票開戶
   理財頻道
   股票入門
   技術分析
   技術進階
   高手養成
   配資平臺
   魔尊呻吟双腿大开h
   <address id="555vp"></address><address id="555vp"><nobr id="555vp"></nobr></address>